Διαφημιστικό υλικό

Μάθετε περισσότερα για το έργο STERNA

«Κατεβάστε» το φυλλάδιο 1 του STERNA

«Κατεβάστε» το φυλλάδιο 2 του STERNA

Εισαγωγή στο έργο STERNA

 

Ετήσια Αναφορά

Ετήσια αναφορά 1: Αυτή είναι η πρώτη ετήσια αναφορά του έργου STERNA το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία ψηφιακής βιβλιοθήκης από 13 Ευρωπαϊκά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχεία πολυμέσων, παροχείς τεχνολογίας και ερευνητικούς οργανισμούς, η οποία χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το Πρόγραμμα eContentplus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με αυτή την αναφορά, θα θέλαμε να ενημερώσουμε γενικά τους ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά πιο συγκεκριμένα άλλους οργανισμούς παροχής πολιτιστικής κληρονομιάς και οργανώσεις-παρόχους περιεχομένων (στοιχείων)  οι οποίοι σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία ψηφιακής βιβλιοθήκης, σχετικά με το έργο μας, τις δραστηριότητες τις οποίες ολοκληρώσαμε μέχρι σήμερα και τα απτά αποτελέσματα τα οποία ακολούθησαν. Ωστόσο, μια άλλη πρόθεση αυτής της αναφοράς είναι να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τις δυνατότητες τις οποίες μπορεί να τους προσφέρει το STERNA με τη συμμετοχή τους στο δίκτυο, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας του δικού τους περιεχομένου το οποίο θα είναι διαθέσιμο ευρύτερα στο Ευρωπαϊκό κοινό.

Κατεβάστε την Ετήσια Αναφορά 1

 

Ετήσια Αναφορά 2: Η δεύτερη ετήσια αναφορά του έργου STERNA ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς και κυρίως φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και οργανισμούς παροχής περιεχομένου, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία ψηφιακής βιβλιοθήκης σχετικά με το έργο και τις δράσεις που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει καθώς και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τον δεύτερο χρόνο. Ένας άλλος στόχος της ετήσιας αναφοράς είναι να ενημερώσει για τις ευκαιρίες τις οποίες έχει να προσφέρει το STERNA σε εκείνους που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο και να διαθέσουν το δικό τους περιεχόμενο ώστε να καταστεί προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό κοινό.

Κατεβάστε την Ετήσια Αναφορά 2

 

Μάθετε σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το STERNA στους χρήστες:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Μάθετε πως οι οργανισμοί που παρέχουν περιεχόμενο μπορούν να επωφεληθούν από το STERNA

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Όλα τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο κανάλι του STERNA