Αποτελέσματα
Αποτελέσματα

Το STERNA απευθύνεται σε δύο ομάδες στόχους:

  1. Σε χρήστες ψηφιακής βιβλιοθήκης, και σε
  2. Σε παρόχους-περιεχομένου για ψηφιακές βιβλιοθήκες

 

Αποτελέσματα του STERNA για τους χρήστες των ψηφιακών βιβλιοθηκών

Το αρχικό αποτέλεσμα του έργου για τους χρήστες θα είναι ένα θέμα-προσανατολισμένο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη των σημασιολογικά σχετικών ψηφιακών πόρων. Το βασικό θέμα αυτής της ψηφιακής βιβλιοθήκης θα είναι τα πτηνά με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα ακροατήρια:

  • Παρατηρητές πτηνών
  • Ένα ψηφιακό κοινό, νεανικό κοινό
  • Τουρίστες και ψάθινα καπέλα στη θάλασσα
  • Ο «ταπεινός περιπατητής» (ο κοινός άνθρωπος ο οποίος περιπλανιέται στην ύπαιθρο)

Επιπλέον, θα υπάρχει περίπτωση χρήσης η οποία θα εστιάζει στην αναγνώριση και επιλογή των διαθέσιμων συλλογών εντός της κοινοπραξίας του STERNA οι οποίες είναι περισσότερο σχετικές αλλά και πιο κοντά στο ενδιαφέρον ενός γενικότερου κοινού το οποίο απευθύνεται από την Europeana.

Στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών, οι χρήστες θα είναι σε θέση επίσης να χρησιμοποιήσουν ένα σύνολο εύχρηστων εργαλείων για να συνεισφέρουν ενεργά με το περιεχόμενό τους.

Ένα πρώτο πρωτότυπο αυτού του χώρου πληροφοριών θα είναι διαθέσιμο τον  Δεκεμβρίου 2009, η τελική έκδοση, που θα φιλοξενηθεί από το ολλανδικό μουσείο NCB Naturalis Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θα είναι έτοιμο και θα λειτουργήσει τον Ιουνίου του 2010.

 

Αποτελέσματα του STERNA για τους προμηθευτές για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες

Ένας άλλος αρχικός στόχος του έργου STERNA είναι να διευκολυνθούν ειδικά οι μικροί πάροχοι-περιεχομένου να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ενεργά.

Εκτός από την προσφορά της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής (βασισμένης στις σημασιολογικές διαδικτυακές τεχνολογίες) και ενός συνόλου εργαλείων για να βοηθήσει τους οργανισμούς να συνδέσουν τους πόρους τους με την πρωτοβουλία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, το έργο θα δημοσιεύσει επίσης μια σειρά με δημοσιεύσεις, οδηγίες και επεξηγηματικούς μηχανισμούς. Αυτά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τους παρόχους-περιεχομένου να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σε σχέση με τους (οικονομικούς) πόρους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αυτά θα τους προσφέρουν επίσης και το είδος της πρακτικής υποστήριξης που χρειάζονται για να συμμετάσχουν στο δίκτυο των οργανισμών που παρέχουν περιεχόμενο στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του STERNA.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για την ψηφιακή κοινότητα βιβλιοθηκών περιλαμβάνουν:

  • μια δοκιμασμένη και επικυρωμένη μεθοδολογία για το πως να εμπλουτίσει τους ψηφιακού περιεχομένου πόρους με έναν οικονομικά βιώσιμο τρόπο;
  • Οδηγίες βέλτιστης πρακτικής για το πως να οργανωθεί και να εγκατασταθεί  η αρχιτεκτονική του STERNA σε κάποιον κάτοχο μια ιστοσελίδας στο δίκτυο του STERNA;
  • σεμινάρια και online επιδείξεις στο πώς να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του STERNA για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου (Ο χώρος πληροφορίας του STERNA θα προβληθεί στους πιθανούς συνεργάτες του δικτύου σε μια Πανευρωπαϊκά διαδεδομένης επίδειξης κατά τη διάρκεια του 2010). Και τέλος,
  • διάφορες συμφωνίες συνεργασίας για τους παρόχους-περιεχομένου που θέλουν να γίνουν μέλη του δικτύου, σε διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής και δέσμευσης.

 

Πίσω στην αρχική σελίδα

 

Χρονοδιάγραμμα δημοσιεύσεων

12/2008: Έκθεση τεχνολογικών επαγρυπνήσεων

06/2009: Οδηγίες βέλτιστης πρακτικής για την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής του STERNA

06/2009: Μεθοδολογία για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου

09/2009: Ψηφιακή βιβλιοθήκη του STERNA - πρώτο πρωτότυπο

11/2009: Συμφωνίες συνεργασίας

06/2010: Ψηφιακή βιβλιοθήκη του STERNA - τελική έκδοση

06/2010: Online επιδείξεις του STERNA

06/2010: Πακέτο των πόρων του STERNA on-line (μεθοδολογίες, εργαλεία, οδηγίες και σεμινάρια)

06/2010 - 11/2010: Ευρωπαϊκή επίδειξη

Πίσω στην αρχική σελίδα