Κατανοώντας καλύτερα το STERNA

Παρουσιάσεις του STERNA

Παρουσίαση της διαδικασίας εμπλουτισμού του περιεχομένου του STERNA

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του STERNA

 

STERNA- μια αρχιτεκτονική για δικτυακές συλλογές

RNA-συντομογραφία για Αρχιτεκτονική Δικτύου Αναφοράς. Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο διευκολύνει την διασύνδεση ποικίλων πηγών πληροφοριών στο διαδίκτυο παρέχοντας έναν εύχρηστο και σαφή τρόπο ανάκτησης ετερογενούς περιεχομένου από τις διαφορετικές πηγές. Η αρχιτεκτονική RNA βασίζεται σε σημασιολογικά διαδικτυακά πρότυπα, και πιο συγκεκριμένα στα RDF και SKOS.

Στο παρόν έγγραφο οι διαφορετικές πτυχές για την δημιουργία ενός περίτεχνου δικτύου ετερογενών, διάσπαρτων αλλά σημασιολογικά διασυνδεδεμένων πληροφοριών με την αρχιτεκτονική RNA, όπως ο σκοπός των δομών αναφοράς, τα διαφορετικά πρότυπα και το περιβάλλον του RNA, αναλύονται λεπτομερώς.

«Κατεβάστε» την περίληψη της αρχιτεκτονικής του STERNA

 

Δίκτυα Αναφορών: Μοντελοποίηση με την εργαλειοθήκη RNA Toolset 4

Στο STERNA, ένα δυναμικό σύστημα γνώσεων καθορίζεται ως ένα περιβάλλον πληροφοριών που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν ελεύθερα νέο περιεχόμενο, το οποίο ενσωματώνεται απευθείας και αυτόματα εντός μιας μηχανής αναζήτησης η οποία βασίζεται σε σημασιολογικές διαδικτυακές τεχνολογίες (παρέχοντας περισσότερα αποτελέσματα συγκριτικά με την πλήρη αναζήτηση). Η ευελιξία αυτή επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης του περιεχομένου με ένα δίκτυο αναφοράς μέσω της χρήσης μεταδεδομένων. Το έγγραφο εξηγεί τις δυνατότητες μοντελοποίησης της νέας έκδοσης της εργαλειοθήκης RNA Toolset, έκδοση 4.

«Κατεβάστε» την έκδοση 4 RNA Toolset

 

Έκθεση Τεχνολογικής Παρακολούθησης STERNA

Έκθεση Τεχνολογικής Παρακολούθησης STERNA. Πλήρης έκθεση. Παραδοτέο STERNA 6.5, 10 Δεκεμβρίου 2008. Συγγραφέας : Guntram Geser, Salzburg Research. (161 σελίδες)  Παρουσίαση

Έκθεση Τεχνολογικής Παρακολούθησης STERNA. Περίληψη του Β' μέρους : Φυσική Ιστορία και πήγες βιοποικιλότητας για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, 10 Δεκεμβρίου 2008. Συγγραφέας : Guntram Geser, Salzburg Research. (20 σελίδες) Παρουσίαση