Verkrijg meer inzicht

STERNA presentaties

Presentatie over het STERNA proces van bronmateriaalverrijking

Presentatie over de STERNA architectuur

 

STERNA – een architectuur voor verbonden collecties

RNA, de afkorting voor Referentie Netwerk Architectuur, is een webgebaseerde informatiearchitectuur die het verbinden van verschillende kennisbronnen faciliteert en zorgt dat het heterogene materiaal binnen deze bronnen makkelijk terug te vinden zijn. De RNA architectuur is gebaseerd op semantisch web standaarden, met name RDF en SKOS.
In dit document worden de verschillende aspecten van het bouwen van een netwerk van heterogene en verspreide maar semantisch verbonden bronmateriaal met de RNA architectuur (zoals referentiestructuren, multimodellering en de RNA omgeving) in detail uitgelegd.

Download overzicht van de STERNA architectuur

 

Referentienetwerken: Modelleren met de RNA Toolset 4

In STERNA wordt een dynamisch kennissysteem gedefinieerd als een informatieomgeving die gebruikers in staat stelt op een comfortabele manier nieuw bronmateriaal toe te voegen, dat direct en op een zo automatisch mogelijke manier geïntegreerd wordt in een vindbaarheidssysteem gebaseerd op semantische web technologieën. De flexibiliteit wordt bereikt door bronmateriaal te verbinden in een referentienetwerk  middels het gebruik van metadata. Dit document legt de modelleringmogelijkheden uit van de nieuwe versie van de RNA Toolset (versie 4).

Download presentatie over RNA Toolset 4

 

STERNA Technology watch report. Volledig rapport. STERNA Del.6.5, 10 december 2008. Auteur: Guntram Geser, Salzburg Research. (161 pagina’s)

Het doel van dit rapport is om STERNA en andere aan de European Digital Library (EDL) gerelateerde initiatieven een “radar” te verschaffen, die state-of-the-art benaderingen voor integratie van heterogene digitale collecties op basis van Semantisch web standaarden (RDF, SKOS, OWL) identificeert. Aangezien STERNA een initiatief is van organisaties die zich bezighouden met natuurlijke historie en biodiversiteit, wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan digitale omgevingen en tools die in deze vakgebieden gebruikt worden om informatiebronnen te creëren, te beheren en te delen. Ook bevat het rapport aanbevelingen voor semantische benaderingen om de integratie van cultuurhistorische content in de context van de EDL te optimaliseren en voor wijzen waarop bronnen over natuurlijke historie en biodiversiteit kunnen worden geïntegreerd in het initiatief..

Deel A, Kennis organisatiesystemen om toegang tot cultuurhistorisch en wetenschappelijk erfgoed te optimaliseren:
Focust op Semantisch-Web-talen en -technieken, met verschillende inleidende hoofdstukken (bijv. de roadmap voor technologische interoperabiliteit van de EDL, de “laagjestaart” van Semantisch-Web-talen, Kennis Organisatiesystemen, SKOS standaard) en beschrijft hoofdzakelijk projecten op het gebied van cultureel erfgoed die RDF, SKOS en OWL gebruiken (en CIDOC-CRM).

Deel B, bronnen over natuurlijke historie en biodiversiteit voor het European Digital Library initiatief:
Toont een breder spectrum van technieken, inclusief de digitalisering van labels van museumobjecten en taxonomische literatuur, taxonomische databases en –diensten, tools voor online samenwerking, strategieën voor de aggregatie en toegang tot content, Life Science Identifiers (LSID’s), LDWG LSID metadatavocabulaires en kernontologie, en verschillende ontologieën die werden ontwikkeld in onderzoeksprojecten.

Deel C, Bijlagen en literatuurlijst:
Geeft aanvullende informatie bij delen A en B: geselecteerde metadatastandaarden en thesauri voor natuurlijke historie en biodiversiteit, die beschikbaar zijn in SKOS-formaat; beschrijvingen van geselecteerde voorname organisaties en projecten, en lijsten van alle organisaties, projecten en bronnen die in het rapport worden genoemd, zowel op het gebied van natuurlijke historie als cultuurhistorisch erfgoed.

Download volledig rapport (Engels)

 

STERNA Technology watch report. Samenvatting van deel B: bronnen over natuurlijke historie en biodiversiteit voor het European Digital Library initiatief, 10 december 2008. Auteur: Guntram Geser, Salzburg Research. (20 pagina’s)

Bevat paragrafen over de context van STERNA, potentieel bronmateriaal over natuurlijke historie en biodiversiteit voor de European Digital Library, overzichten van innovatieve benaderingen van digitalisering, verrijking en integratie van zulke bronnen, en een set aanbevelingen om zulke bronnen te integreren in het EDL-initiatief.

Download de samenvatting van Deel B (Engels)