Rezultati
Rezultati

STERNA vabi k sodelovanju dve ciljni skupini:

  1. Uporabnike digitalne knjižnice
  2. Ponudnike vsebine za digitalne knjižnice

 

Rezultati projekta STERNA za uporabnike digitalnih knjižnic


Glavni rezultat projekta za uporabnike bo tematsko usmerjena digitalna knjižnica semantično povezanih digitalnih virov. Glavna tema te digitalne knjižnice bodo ptice, ki bodo še posebno zanimive za:

  • Opazovalce ptic
  • Mlajše lastnike in uporabnike visoke tehnologije
  • Turisti in vozniki morskih plovil
  • "Preprosti vandravec"

Dodan bo uporabniški scenarij, ki bo osredotočen na identifikacijo in selekcijo razpoložljivih zbirk znotraj konzorcija STERNA, ki so zanimive za širšo množico od Europeane naslovljenih uporabnikov.

Na domači strani knjižnice bodo uporabnikom na voljo tudi preprosto uporabljiva orodja, s pomočjo katerih bodo lahko obogatili lastno vsebino.

Prvi prototip tega informacijskega prostora bo na voljo decembra 2009,  njegova zadnja različica, ki jo bo pripravil nizozemski prirodoslovni muzej NCB Naturalis, pa junija 2010.

 

Rezultati projekta STERNA za ponudnike vsebine digitalnim knjižnicam

Drugi glavni cilj projekta STERNA je omogočiti predvsem manjšim ponudnikom vsebin, da sodelujejo pri pobudi Evropske digitalne knjižnice.

STERNA bo poleg tega, da bo institucijam ponudila tehnološko arhitekturo (temelječo na semantičnih spletnih tehnologijah) in zbirko orodij, s katero jim bo pomagala pri povezovanju njihovih virov z digitalno knjižnico, izdala tudi več publikacij in smernic. Ti rezultati bodo pomagali ponudnikom vsebin, da sprejmejo odločitve glede (finančnih) virov in tehničnega znanja, potrebnega, da se pridružijo pobudi digitalne knjižnice. Ponujena jim bo tudi praktična pomoč, ki jo bodo potrebovali pri sodelovanju v omrežju institucij, ki z vsebinami oskrbujejo digitalno knjižnico STERNA.

Konkretni rezultati skupnosti digitalne knjižnice vključujejo:

  • testirano in legalizirano metodologijo za ekonomsko obogatitev virov digitalne vsebine na ekonomsko sprejemljiv način;
  • s prakso potrjene najboljše smernice za nastavitev in namestitev STERNA arhitekture na lastno spletišče za povezavo s STERNA omrežjem;
  • praktične vaje in online demonstratorje za uporabo STERNA orodij z namenom, da se obogati vsebina (STERNA informacijski prostor bo prikazan potencialnim partnerjem omrežja med vseevropsko potujočo predstavitvijo v letu 2010), in
  • različne partnerske sporazume za ponudnike vsebine, ki želijo postati člani omrežja, na različnih ravneh sodelovanja.

 

Nazaj na vrh

 

Čas objav različnih publikacij in dejavnosti

12/2008: Poročilo o pregledu tehnologije

06/2009: S prakso potrjene najboljše smernice za nastavitev STERNA arhitekture

06/2009: Metodologija za obogatitev vsebin

09/2009: STERNA digitalna knjižnica – prvi prototip

11/2009: Partnerski sporazumi

06/2010: Digitalna knjižnica STERNA – zadnja različica

06/2010: Online demonstracije STERNA vitrin

06/2010: Online paket STERNA virov (metodologije, orodja, smernice in praktične vaje)

06/2010 - 11/2010: Evropska potujoča predstavitev

 

Nazaj na vrh